Gröna Korset-ett sätt att få fram ett riskbedömningsunderlag för barn i slutenvård at Region Kronoberg

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid, vilket skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

I dagsläget finns riskbedömningsunderlag i samband med Gröna Korset för vuxna i slutenvård, men inte för barn. Barn löper helt andra risker än vuxna vid slutenvård och detta behöver identifieras för att Regioner sedan ska kunna jobba preventivt. Flera faktorer påverkar risker hos barn.

Barn-och ungdomskliniken i Region Kronoberg skulle vilja ha hjälp med att undersöka hur verktyget Gröna Korset kan implementeras/användas på ett adekvat sätt för barn och ungdomar i slutenvård.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on UW IIP CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.